که نوع کار انجام شده توسط آسیاب گلوله

 • معرفی فرآیند تولید سیمان | سازمان بهره وری انرژی ایران -,

  این کار توسط سنگ شکن هایی انجام می شود که در انواع مختلف و با کاربردها و , آسیاب های مواد خام به دو نوع کلی آسیاب های گلوله ای و آسیاب های غلطکی طبقه بندی می شوند , الکتریکی از 16 تا 22 کیلووات ساعت بر تن دوغاب تولید شده اعلام شده است

 • محاسبه حجم آسیاب گلوله - YouTube

  19 جولای 2016 , برای انجام کارهای تحقیقاتی و صنعتی استفاده می شود که حجم ظرف , ﻢ ر ﮔﻠﻮﻟﻪ 10 ﺗ 12 , داﺧﻞ آﺳﯿ اﺳﺘﻔده از اﻌد آﺳﯿ ﻣﺤﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و , از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ر داﺧﻞ , استانداردهاي صنعت سيمان - شركت بهينه سازي مصرف سوختﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺁﺳﻴﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻡ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺁﺳﻴﺏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﻱ ، ﺁﺳﻴﺏ , محاسبه حتي توسط خود فرد و موسسه نیز قابل

 • اصل مقاله (378 K) - پژوهش نفت - پژوهشگاه صنعت نفت

  دوغاب به اندازه 10% كه منجر به استحكام تراكمي 24 ساعته باالتر ســيمان نسبت به ســيمان هاي معمولي مي شد از ديگر ويژگي هاي اين نوع ســيمان مي باشند؛ اما سيمان مورد نظر به , اين مسئله در سيمان كاري چاه هاي نفت , تحقيق حاضر به تكميل كار قبلي انجام شــده در خصوص , كلينكر سيمان ابتدا توسط آسياب گلوله اي تا يك سطح ويژه

 • باشگاه نانو | آموزش | 1380

  در مورد انواع روشهای آسیاب که در گذشته و حال به کار میرود تحقیق کرده و آنها را مورد , یک محفظه بسته است که از تعدادی گلوله فلزی و یا گاهی سرامیکی تشکیل شده است , اعمال انرژی و ضربه مداوم توسط گلولهها سبب خرد شدن و شکستن تدریجی ذرات تا , چراکه حین انجام فرآیند به علت اصطکاک ایجاد شده دما به شدت افزایش میباید وجود.

 • ﺻﻮرت ﺧﺪﻣت و آزﻣﻮﻧﻬي ﻗﻞ اراﺋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕه ﻣﻮاد و -,

  ﻧﻮع آزﻣﻮن ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻧم اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫ ﺷﺮح ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮب( رﻳل) اﻧﺤﻼل اﺳﻴﺪي ﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ , ﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﺗﻤﺴﻔﺮ و دﻣ (اراﻳﻪ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي) (40%+ ﻪ ازاي 100 , اراﻳﻪ ﻣﺸوره ﺟﻬﺖ اﻣﻜن اﻧﺠم ﻻﻳﻪ ﻧﺸﻧﻲ ﻣﻮارد ﺧص (40%+ ﻪ , ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ذوب آﻧﻬ ﻻﺳﺖ و زﻳﺮ , ﻫﺮ ﻛﺪام زوﺗﺮ ﻓﺮا ﺮﺳﺪ ﺗﺤﺖ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺗ دﻣي زﻳﺮﻻﻳﻪ 300 , آﺳﻴب ﺳﻴره اي ﻛپ ﻓﻮﻻدي ﺣﺠﻢ 200 ﺳﻲ ﺳﻲ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻋﺖ

 • تاریخچه و مقدمه - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

  در اثــر برخورد گلوله ها و محفظه با ذرات پــودر به تدریج اندازه دانه های مــادۀ مورد نظر کاهش پیدا , از آنجایی که در حین انجام فرآیند آلیاژسازی و فعال سازی , پودر حین آلیاژسازی مکانیکی، بلورها به شدت کرنش دار شده و با ادامه آسیاب کاری در نهایت ذرات , به عبارت دیگر نواحی نانو بلوری در پودرهای تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی توسط

 • اصل مقاله (269 K) - دانشگاه تهران

  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ BMCS ﺿﻴﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﭘﻮﺭﮐﺮﻳﻤﻲ ١ ، ﻋﻠﻲ ﺩﻫﻘﻧﻲ ﺍﺣﻤﺪﺁﺩﻱ ٢ ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﻉ ﭘﺮﺳﺖ , ﻫﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ ﺍﻧﺠﻡ ﺍﻳﻦ ﺮﺭﺳﻲ ﻫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘ ﻔﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻳﻫ ﻲ ﻗﻄﺮ ۲۵ ﻣﻴﻠﻲ , ﺳﻳﺰ ﺷﺪﻩ ) ﻣﺮﻮﻁ ﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻧﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺳﻴ ( ﺁﺯﻣﻳﺸﮕﻫﻲ ) ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﺁﺳﻴ ﺷﺮﻭﻉ ﻪ ﮐﺭ ﮐﺮﺩ , ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۵[ ] ﺟﺪﻭﻝ :۱ ﻣﺗﺮﻳﺲ ﺗﻊ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ BFDS

 • وضعیت مالی مهران مدیری +تصاویر

  24 جولای 2016 , مهران مدیری در سال ۱۳۴۶ در میدان بروجردی در سر آسیاب دولاب منطقه ای در جنوب , سال ها قبل و در مصاحبه ای از مدیری سوال شده بود که آقای مدیری در یک جمع می توانید جوک تعریف کنید؟ , دوست دارم کاری را که به کسی محول میکنم ، آن را به درستی انجام دهد , فیلم مثل گلوله برفی است که هرچه جلوتر می رود بزرگتر می شود و.

 • بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش,

  7 ا کتبر 2012 , براي اين منظور نانو ذرات کربن نانو بال با استفاده از آسياب گلوله اي، درون روغن , ديگر خواص منحصر بفردشان به عنوان نوع جديدي از افزودني ها پديدار گشته اند , نتايج آنها نشان داد که نانو ذرات افزوده شده به روغن ها تأثير بسزايي در کاهش , نانو الماس و گرافن بر روي خواص حرارتي نانوسياالت انجام گرفته و همکاران،.

 • Persian document maintenance and repair in cement,

  30 ا کتبر 2014 , کلمه پرتلند که به دنبال نام سیمان مصرفی در کارهای ساختمانی به کار می رود نام , پیش بینی می شود با افتتاح پروژه های جدید و انجام طرح های افزایش ظرفیت , مواد خرد شده توسط این سیستم ، بوسیله نوار نقاله یا کامیون به کارخانه فرستاده می شود , الف( آسیاب مواد خام گلوله اى: این نوع آُسیاب ، متشکل از یك بشکه.

 • دانلود

  و حرارتی تأمین می شد را به انجام برسانند]1[ , و چگالی توان باال اس ت را کنترل کنند و شبیه س ازی آن را توسط به انجام رساندند , سعی PLC ،PID در این مقاله با ارائه راه کار اس تفاده از کنترلر بر آن ش ده , طبق پایان نامه انجام شده با موضوع ممیزی انرژی الکتریکی , جنس گلوله ها را نیز نوع فرآیند و جنس موادی که باید آسیاب

 • بررسی مقایسهای خواص مکانیکی و زیست فعالی میکرو و نانو ذرات,

  تحلیل آماری دادهها با استفاده از آزمون t-student انجام شد , نتایج حاصل از آزمونهای غوطه وری و استحکام فشاری نشان دادند که پودر سمان نانومتری از فعالیت , اختراع سمان گلاسآینومر در سال 1969 توسط ویلسون و کنت نتیجه مستقیم مطالعات ابتدایی روی , شکل نامنظم ذرات به دلیل آسیاب کاری ذرات پس از استحصال مذاب منجمد شده است

 • ﺳزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺮداﻳﺶ اﻧﻔﺠر ﺳزي، ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺪل

  ﺳزي ﻋﻤﻠﻴت اﻧﻔﺠر ﻪ ﻛرﺧﻧﻪ ﻓﺮآوري ﻋﺼﺮ ﻣﺲ ﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻄﻟﻌت اﻧﺠم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴت ﺗﺤﻘﻴﻘﺗﻲ , ﻛر ﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺗﻌﺪاد درزه ﻫي ﺣﺠﻤﻲ راﻫﻲ ﺳده ﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺟﻪ درزه داري ﻳ ﺗﻌﺪاد اﻌد ﻠﻮك ﺮﺟ در , آﺳﻴب ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﻣﺪﻟﺴزي ﺧﺮداﻳﺶ اﻧﻔﺠر ﻣﺪل ﻫي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻛﻣﻼ ﺗﺠﺮﻲ ﺗ ﻋﺪدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ.

 • راهنمای تعمیرات جوشکاری در صنعت سیمان - نیکو سروش,

  روش هم براي تعمير قطعات آسيب ديده و افزايش عمر كاري آنها كاربرد دارد و هم , اين نوع عامل محيطي را در محيط هايي چون سنگ شكن و آسياب مواد معدني مي توان ديد كه , قطعاتي كه بر روي آنها جوشكاري سخت پوشاني انجام مي گيرد را از نظر جنس فلز , توسط گازهاي ايجاد شده در اثر سوختن پودر جوشكاري داخل سيم انجام مي گردد , آسیاب گلوله ای

 • جزوه درس عملیات واحد تکمیلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد,

  سيلو هاي مدرن مخلوط كن به طور كلي از نوع جريان كنترل شده و متداوم هستند و هر , در اثر ادامه انجام کار انرژی فشاری تنشی در ذره افزایش می یابد تا به حدی می رسد که , بنابراین قدرتی که توسط معادله Bond محاسبه می شود ، کلی است و فقط مختص خرد کردن نیست , مثال : مطلوب است ازدیاد درجه حرارت ذرات خرد شده در آسیابی که باشد و انرژی.

 • فولاد سازی - شرکت ریختهگری فولاد طبرستان

  لاینرهای بدنه آسیاب گلوله ای واحد گندله سازی گل گهر , شرکت فولاد طبرستان در سال 1388 با انجام مهندسی معکوس بر روی مجموعه کامل پالت , براساس مطالعات صورت گرفته و نقشه های اجرایی تهیه شده توسط تیم مهندسی این شرکت، اولین مجموعه پالت کار، با , از40 نوع قطعه است که این قطعات هریک متریال و روش تولید خاص خود را داراست

 • روشهاي متداول فرآوري طلا - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين : اطلاعات,

  در روش ملقمه كردن، طلا توسط جيوه از ساير مواد جدا ميشود و سپس از طريق تبخير نمودن از طلا جدا ميشود , بدين منظور، بوسيله آسياب ها و سنگ شكن ها، آسياهاي گلوله اي تر و كلاسيفايرها، ذرات , در پروژه هاي جديدتر، اين فرآيند آسيا كردن بطور زيرزميني انجام مي شود مواد معدني طلا دار خرد شده كه ذرات طلا يا سولفيد زياد دارند، ممكن است كه براي.

 • و ﻳﺰﺳﺧﺘر ﺮ ر آﺳﻴﻛري ﻣﻜﻧﻴﻜﻲ ﻮر و زﻣن ﻴﺪ ذرات,

  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ذرات ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاص ﻣﻜﻧﻴﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻨﺳﺐ ـﻪ ﻃـﻮر ﮔـﺴﺘﺮده در , ﻛر ي ﻣﻜﻧﻴﻜﻲ در آﺳﻴﻫي اﻧﺮژي ﻻ اﻧﺠم ﻣﻲ ﺷﻮد آﺳﻴي ﭘﺮ اﻧﺮژي ﻧﻮﻋﻲ آﺳﻴ اﺳﺖ ﻛـﻪ ـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻧـﻮع ﻃﺮاﺣـﻲ , وزن ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺗﻤﺴﻔﺮ آﺳﻴ ﮔز آرﮔﻮن ﺧﻠﻮص 999/99 ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﻋﻣﻞ , ﭘﺲ از اﻧﺠم ﻋﻤﻠﻴت آﺳﻴﻳﻲ ﻣﻜﻧﻴﻜﻲ، از ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﺘﺮوژن داغ ﺮاي ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﻧﻬﻳﻲ ﭘﻮدرﻫ اﺳﺘﻔده ﺷﺪ

 • سرمت | جامعه قالبسازان ایران

  28 ژانويه 2017 , بسته به نوع فلز و سرامیک ترکیبی، سرمت های متفاوت با خواص متمایز جهت , روش اصلی شامل فشار دادن پودری است که با واکس روغن کاری شده(البته به روش , مقطع یکسان، این قالب ها توسط روش اکستروژن که ذرات پودر در چسب یا واکس آلی , مناسب و لازم برای ترکیب چسب آلیاژ که در آسیاب گلوله ای، آسیاب میشوند

 • کارخانه خط چهارم تولید کنسانتره - شرکت معدنی و صنعتی گل,

  سنگ خرد شده (حاصل از انفجار) با حداكثر اندازه 1200 ميلي متر توسط تراكهاي معدني , بعد از اين آسيا كه بصورت خشك عمل مي كند بار خروجي وارد آسياي گلوله اي تر مي شود پس از خردايش در اين مرحله محصول آسياب تر وارد يك تانك پخش كننده دوغاب مي شود , ,Rougher ,Cobber كه بصورت 4 سري سه تايي قرار گرفته اند اين كار انجام مي شود

 • اصل مقاله (635 K) - مهندسی مکانیک مدرس - دانشگاه تربیت,

  28 سپتامبر 2014 , ﮐر رﻓﺘﻨﺪ در ﺨﺶ ﺧم ﻗﻠﯿﺖ ﻣﺷﯿﻨﮑري در ﻋﻤﻠﯿت ﺳﻮراﺧﮑري ﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﻗﻄﻌت ﺗﻒ , ﮐﻪ ﭘﻮد رﻫي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻪ روش آﺳﯿب ﭘﺷﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻪ روش آﺳﯿب ﮔﻠﻮﻟﻪ - اي داراي ﮔﻮﺷﻪ ﻫي ﺗﯿﺰﺗﺮ و ﺳﻄﻮح , در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮون و ﻫﻤﮑران ]15[

 • رنگ کوره ای |پودری الکترواستاتیک |لمبه کاران زرین

  پوشش های پودری (رنگ کوره ای ) به گروهی از پوشش ها گفته می شوند که از مخلوط رزین , گه همگی در مخلوط کن هایی با تیغه Z شکل و یا آسیاب گلوله ای مخلوط و همگن می گردیدند , بعد از رنگ کردن سطح می توان روی آن کارهای مکانیکی انجام داد , در این نوع رنگ آمیزی ، قطعه تمیز و خشک شده توسط پیستوله بادی معمولی رنگ کاری و سپس.

 • ﺗﻮان و اﻧﺮژي ﻛر، - kanoonbookir

  ﺳﺒﺰ ﻛر اﻧﺠم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي ﺛﺖ ﻛر ﻛﻞ ﻛر و اﻧﺮژي ﭘﺘﻧﺴﻴﻞ ﭘﻳﺴﺘﮕﻲ اﻧﺮژي ﻣﻜﻧﻴﻜﻲ زرد ﺳﺒﺰ آﻲ زرد ﺳﺒﺰ آﻲ زرد , ﻳﻜي اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ و ﻫﺮ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ي از اﻧﺮژي، 2 2 m , 200 200000 130 ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻪ ﺟﺮم m ﻛﻪ ﺗﻨﺪي V در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ، ﻪ اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺟﺴﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺟﺮم آن , ﺟﻨﺒﺸﻲ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ، ﮔﻠﻮﻟﻪ را ﮔﺮم ﻛﻨﺪ، ﺗﻘﺮﻳﺒً ﭼﻨﺪ ﻛﻟﺮي ﮔﺮﻣ ﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ (؟ ﻫﺮ ﻛﻟﺮي ﮔﺮﻣ.

 • اصل مقاله (1317 K)

  آﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ذرات ﻧـﻧﻮﻣﺘﺮي SiC ـﻪ روش ﻫـ ي آﻣـري ﻣـﺪل ﺳـزي ﺷــﺪه اﺳــﺖ در , ﺷـﺪه اﺳـﺖ ـ اﻧﺠـم ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـ ي آﻣري ـﺮ روي ﻧﻤﻮدارﻫـي ﺗﻮزﻳـﻊ اﻧـﺪازه ذرات ، ـﻪ روﻧـﺪ , ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ در ذرات ﭘﻮدر ﻧﻴز اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫي آﺳﻴب داراي ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺪ دﻳﻮﻳﺲ , دﻣي آﺳﻴب ﻛري ﻣﻲ ﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻣﻞ: - 1 ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ -2

 • مقدمهای بر آسیابهای مکانیکی - آموزش فناوری نانو

  در فرایند تولید مواد با استفاده از این روش، خواص و کیفیت کار، ارتباط , این نوع آسیاب معمولا شامل یک محفظه حاوی نمونه و گلوله است که در یک گیره قرار گرفته و این , مطابق شکل، انرژی اصطکاکی توسط تغییر شدت میدان آهنربای M1 عوض میشود , بررسیهای انجام شده نشان میدهد که معمولا پودر تهیه شده با آلیاژسازی مکانیکی به.

 • پرسش و پاسخ - IRANIAN CEMENT INDUSTRY-اولین پورتال صنعت,

  پاسخ: در آذربایجان بیشتر از سیمان تولیدی توسط کارخانجات ترکیه ای استفاده می شود , سوال: 1) میزان وزن و انالیز ساختار گلوله مصرفی در آسیاب های گلوله ای در صنعت , پاسخ : پایداری کوتینگ در داخل کوره به نوع سوخت بستگی ندارد بلکه به , می گردد، که در ان ابتدا با استفاده از ماله استاندارد و پودر سیمان تولید شده، مخلوط.

 • فایل PDF

  ﺗ ﺩﺭ ﺍﺗﺼﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺕ ﻭ ﺍﻳﺠﺩ ﻳﻚ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺯﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻧﺠﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ , ﻛﺭ ﺮﺩ ﻛﻪ ﻗﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻣﺴﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻭ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻬﻱ ﮔﺮﻣﻧﺮﻡ(ﺗﺮﻣﻮ ﭘﻼﺳﺖ) , ﺳﺨﺘﻲ ﺮﻳﻨﻞ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺨﺘﻲ ﺍﺳﺘﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻧﻔﻮﺫﻱ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﻝ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻮﺩ، ﺗﻮﺳﻂ , ﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺴﻴﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺯ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﻲ ﻪ ﺧﻮﻲ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮپ ﻗﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻗﻄﺮ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﻲ ﺭﺍ ﻪ ﺩﻗﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺯ

 • کر و اﻧﺮژﻱ

  ﺮای اﻧﺠم اﻳﻦ ﻓﻌﻟﻴﺖ ﻫ ﻪ اﻧﺮژى ﻧﻴز دارﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﻟﻴﺖ ﻫى , در ﻓﻴﺰﻳﮏ، اﻧﺮژى ﻣﮑﻧﻴﮑﻰ و ﺗﻮان آﺷﻨ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ ﺗﺮى از ﻧﻮع ﻫى ﮐراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻔﻬﻮم , ب) وزﻧﻪ ﺮدار در اﻳﻦ ﻣﺪت اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه او در ﻧﻬﻳﺖ ﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻣ ﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻴﺮون داده ﻣﯽ ﺷﻮد d F , درمدت حرکت گلوله کار نیروی مقاومت هوا چقدراست؟

Copyright © 2013. All Rights Reserved . by QWERsitemap